1. Portada /
  2. Política de privacitat
tornar

Política de privacitat

© Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa.

Prohibida la seua reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, sense autorització expressa per escrit. Es permet l´ús personal dels textos, dades, fotos i informacions continguts en estes pàgines. S´exigix, no obstant, permís de la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa per a publicar-les en qualsevol suport o per a utilitzar-les, distribuir-les o incloure-les en altres contextos accessibles a terceres persones.

© de les reproduccions autoriztades.

  • 1. La Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa, ha creat este lloc web per a facilitar als usuaris l´accés a la informació turística oficial. Les dades que ací es contenen provenen de múltiples fonts. La Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa posa este material a disposició dels usuaris de forma individual, com a llicència d´usuari final. Queda per tant prohibida tota comercialització d´este dret d´accés.
  • 2. S´autoritza l´ús de les fotos i d´esta informació sempre que es cite la font: "Font: Servidor web de la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa www.benissa.es. Queda en canvi prohibida la còpia o reproducció de les dades en qualsevol suport electrònic (web, xarxes, bases de dades o publicacions electròniques) que permeta la disponibilitat d´esta informació a múltiples usuaris sense el previ consentiment per escrit de la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa.
  • 3. La qualitat de la informació, les dades, les fotos i altres materials que apareixen en este servidor s´han introduït seguint estrictes procediments de control de qualitat. No obstant, la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa no es responsabilitza del contingut d´este servidor. En particular, la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa no es compromet a la seua actualització immediata. Les dades ací contingudes no han de considerar-se oficials. Només es consideren dades oficials aquells que figuren en les publicacions impreses de la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa o aquells que hagen sigut certificats expressament pels servicis responsables de la regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa. Els preus de productes i servicis que figuren en el Web poden no ser correctes.
  • 4. La Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l´usuari que es derive de l´accés a este servidor o de l´ús d´informació o aplicacions en ell continguts.
  • 5. La Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa permet la consulta lliure i gratuïta d´esta informació, no permetent la còpia i distribució de pàgines encara que es cite la font, no permet que es manipulen ni alteren els continguts o s´utilitzen directament amb fins comercials.
  • 6. Esta Web no proporciona cap tipus de recomanació de productes o servicis turístics, ni assessorament, ni d´una altra classe.
  • 7. Per a totes les pàgines d´este lloc Copyright © 2010. Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa, Av. del País Valencià, 97 Tel: 96 573 22 25 / Email: turismo@ajbenissa.es
  • 8. Suport tècnic. Qualsevol dubte o comentari sobre el contingut d´este servidor ha de dirigir-se a la Regidoria de Turisme de Benissa, Tourist Info Benissa.
  • 9. Esta llicència d´ús es regix per les lleis espanyoles independentment de l´entorn legal de l´usuari. Qualsevol disputa que puga sorgir en la interpretació d´este acord es resoldrà en els tribunals espanyols.